WORKSHOPS „RECYCLE THROUGH FUN“

On 16/3/2024 at Herzegovina University in Bijakovići, Međugorje, two workshops were organized  within the GROWTH project. To enhance the consciousness of sustainable teaching methods and recycling, i.e. the reuse of already used materials, the following workshops were held: a workshop for creating items from used paper and newspapers, and a workshop for creating items from textiles. The participants of the workshops were: people who work with persons with special needs or persons with disabilities, preschool teachers and teaching and non-teaching staff of the Herzegovina University.

The paper crafting workshop was led by Lidija Tolj. Workshop participants prepared baskets from newspaper, interesting vases from used bottles and newspaper, and flowers from pistachio shells. As the working material they used shoe boxes, old newspapers, glass bottles, pistachio shells, etc. The 83% of the participants were women.

The workshop of making items from used textiles was led by Željka Ćavar. The participants of the workshop had fun making bouquets of colorful tulips and brooches worthy of fashion designers. As the working material they used old dresses, torn clothes, sewing scraps, etc. The 89% of the participants were women.

Through fun and work, the participants had a possibility to finish working in one workshop and continue working in another, so that some worked with both textile and paper. Participants shared experiences, learned new “green” skills and expressed satisfaction that items that would otherwise end up as waste can become decorations or useful home accessories. All participants received certificates of participation in the workshops.

Dana 16.3.2024. u prostorijama Sveučilišta Hercegovina u Bijakovićima, Međugorje, održane su dvije radionice u sklopu projekta GROWTH. Kako bi se povećala svijest o održivim metodama podučavanja i reciklaži, odnosno ponovnoj uporabi već korištenih materijala, održane su: radionica izrade predmeta od korištenog papira i novina te radionica izrade predmeta od tekstila. Polaznici radionica su bili: osobe koje rade s djecom s posebnim potrebama ili s teškoćama u razvoju, odgajateljice predškolske djece te nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina.

Radionicu izrade predmeta od papira je vodila Lidija Tolj. Učesnici radionice su pripremili košare od novinskog papira, zanimljive vaze od korištenih boca i novinskog papira te cvjetove od ljusaka pistacija. Radni materijal su predstavljale kutije od cipela, stare novine, staklene boce, ljuske od pistacija i sl. 83% sudionica su bile žene.

Radionicu izrade predmeta od korištenog tekstila je vodila Željka Ćavar. Učesnici radionice su kroz zabavu napravili bukete zabavnih šarenih tulipana i broševe dostojne modnih kreatora. Radni materijal su bile stare haljine, poderana odjeća, ostaci od šivanja i sl. 89% sudionica su bile žene.

Kroz zabavu i rad sudionici su mogli završiti s radom na jednoj radionici i nastaviti s radom na drugoj, tako da su neki radili i s tkaninom i s papirom. Sudionici su razmijenili iskustva, naučili nove „zelene“ vještine i izrazili zadovoljstvo što predmeti koji bi inače završili kao otpaci mogu postati ukrasi ili korisni dodaci u kući. Svi polaznici su dobili certifikate o sudjelovanju u radionicama.

Workshop PAPER

Sl-1 Sl-2

Workshop TEXTILES

Sl-3 Sl4