Campaign “April – the month of cleanliness”

The traditional campaign “April – the month of cleanliness 2024” starts on Monday, and as the City Administration pointed out, numerous activities will be implemented in the coming days to make the area of ​​the City of Bijeljina look more organized and beautiful.
The campaign “April – the month of cleanliness” also raises citizens’ awareness of the importance of ecology and environmental protection. In addition to a significant number of planned cleaning and landscaping actions, cleaning and landscaping of the “Gromiželj” area, road routes in the area of ​​Semberija, a section on the beach in Janja, the old gravel pits in Popovi, and numerous other locations both in the city and in rural local communities are planned.
What is important to say is that the “Uključi se” activity is planned, in order to plant new and restore existing tree rows in several streets, and a street of lilacs is planned in Komitska Street.

The representative of “BIJELJINA” University pointed out that the campaign “April – the month of cleanliness” is an ideal opportunity to implement the coordinator’s GROWTH project. “Primarily, our goal is to be a socially responsible institution and we want to highlight Bijeljina on the map of green cities, to expand the population’s awareness of greening.”

Tradicionalna akcija “April-mjesec čistoće 2024” počinje u ponedjeljak, a kako su istakli u Gradskoj upravi, u narednim danima biće realizovane brojne aktivnosti, kako bi područje Grada Bijeljina izgledalo uređenije i ljepše.
Akcijom “April-mjesec čistoće”, podiže se i svijest građana o važnosti ekologije i zaštite životne sredine. Pored značajnog broja planiranih akcija čišćenja i uređenja, planirano je čišćenje i uređenje područja “Gromiželj”, putnih pravaca na području Semberije, jedan potez na plaži u Janji, stare šljunkare Popovima, brojne druge lokacije kako u gradu tako i u seoskim mjesnim zajednicama.
Ono što je bitno reći je da je u planu aktivnost “Uključi se”, kako bi se izvršila sadnja novih i obnovili postojeći drvoredi u nekoliko ulica, a planirana je ulica jorgovana u Komitskoj ulici.

Predstavnik Univerziteta “BIJELJINA” istakao je da akcija “April – mjesec čistoće” je idealna prilika za implementaciju koordinatorskog GROWTH projekta. “Prvenstveno naš cilj je da budemo društveno odgovorana ustanova i želimo da Bijeljinu istaknemo na mapi zelenih gradova, da malo proširimo svijest stanovništva prema ozelenjavanju.”